FORUM POSTĘPU  powstało, aby integrować postępowe środowiska aktywne na polach nauki i kultury, prowadzące działalność analityczną i doradczą. Tworzą je lewicowe fundacje i think tanki, których celem jest współpraca na rzecz budowy samorządnego społeczeństwa obywatelskiego, opartego na solidarności i sprawiedliwości społecznej, otwartego światopoglądowo, kierującego się zasadami zrównoważonego rozwoju – harmonijnie łączącego modernizację gospodarczą, społeczną i ekologiczną.

Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy podzielają nasze poglądy i cele działania. Zaproszenie kierujemy zarówno do osób, jak i zorganizowanych środowisk.

Projekt badawczy „Tożsamość i wizerunek lewicy” realizowany był w 2016 i 2017 r. w ramach programu Forum Postępu przez Fundację Aleksandra Kwaśniewskiego Amicus Europae i Europejską Fundację Studiów Postępowych (FEPS). W jego ramach przeprowadzono badania o charakterze ilościowym (ankiety) i jakościowym (indywidualne wywiady pogłębione).