FORUM POSTĘPU  powstało, aby integrować postępowe środowiska aktywne na polach nauki i kultury, prowadzące działalność analityczną i doradczą. Tworzą je lewicowe fundacje i think tanki, których celem jest współpraca na rzecz budowy samorządnego społeczeństwa obywatelskiego, opartego na solidarności i sprawiedliwości społecznej, otwartego światopoglądowo, kierującego się zasadami zrównoważonego rozwoju – harmonijnie łączącego modernizację gospodarczą, społeczną i ekologiczną.

Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy podzielają nasze poglądy i cele działania. Zaproszenie kierujemy zarówno do osób, jak i zorganizowanych środowisk.

III Kongres Forum Postępu odbędzie się w sobotę, 21 kwietnia 2018 roku w Warszawie.

W programie: wystąpienie otwierające Włodzimierza Cimoszewicza, dyskusja plenarna, panele i grupy dyskusyjne. Szczegóły w zaproszeniu do pobrania poniżej.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych i prosimy o potwierdzenie uczestnictwa. 

Zaproszenie_III_KONGRES.pdf