FORUM POSTĘPU  powstało, aby integrować postępowe środowiska aktywne na polach nauki i kultury, prowadzące działalność analityczną i doradczą. Tworzą je lewicowe fundacje i think tanki, których celem jest współpraca na rzecz budowy samorządnego społeczeństwa obywatelskiego, opartego na solidarności i sprawiedliwości społecznej, otwartego światopoglądowo, kierującego się zasadami zrównoważonego rozwoju – harmonijnie łączącego modernizację gospodarczą, społeczną i ekologiczną.

Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy podzielają nasze poglądy i cele działania. Zaproszenie kierujemy zarówno do osób, jak i zorganizowanych środowisk.

Kongres obradował w dniu 21 kwietnia 2018 roku w Warszawie.

Wystąpienie otwierające na temat polskiej racji stanu wygłosił Włodzimierz Cimoszewicz. W ramach Kongresu odbyły się dwa panele plenarne oraz kilka grup dyskusyjnych.

Dorobek Kongresu zostanie przedstawiony w specjalnym wydaniu "Myśli Socjaldemokratycznej". III_0011jpg