Projekt "Tożsamość i wizerunek lewicy"


Projekt badawczy „Tożsamość i wizerunek lewicy” realizowany był w 2016 i 2017 r. w ramach programu Forum Postępu przez Fundację Aleksandra Kwaśniewskiego Amicus Europae i Europejską Fundację Studiów Postępowych (FEPS). W jego ramach przeprowadzono badania o charakterze ilościowym (ankiety) i jakościowym (indywidualne wywiady pogłębione).

 

 

Konferencja  Regionalna w Częstochowie, 24 września 2016

24 września 2016 roku ponad 100 osób wzięło udział w odbywającej się w częstochowskiej Hali Sportowej Regionalnej Konferencji Forum Postępu. Celem konferencji była próba zarysowania strategii programowej i organizacyjnej dla środowisk postępowych województwa śląskiego na najbliższe lata.

Konferencję otworzył Sekretarza Śląskiej Rady Wojewódzkiej SLD Tomasz Niedziela , który powitał zebranych gości i przedstawił cel spotkania.

Następnie głos zabrał Dyrektor Fundacji Amicus Europae Ireneusz Bil, który podziękował Częstochowie za goszczenie Regionalnego Forum Postępu oraz powitał liczne grono, nie tylko z samej Częstochowy, ale również z regionu. Następnie przybliżył inicjatywę Forum Postępu oraz jej cele „ W Polce brakowało możliwości zebrania się w jednym miejscu do dyskutowania o wszystkich sprawach, które nasze organizacje prowadzą, w taki sposób aby doszło do tej wartości dodanej, czyli żeby kiełkowało z tego dialogu i z tej współpracy coś, co będzie ponadczasowe i będzie integrowało nasze środowisko, czyli celem jest nie tylko współpraca wokół spraw konkretnych, ale celem jest tak naprawdę zintegrowanie naszych środowisk wokół celów wspólnych i propagowania wartości” – powiedział Ireneusz Bil.

Po wystąpieniu Ireneusza Bila głos zabrał Sławomir Wiatr Przewodniczący Komitetu Koordynacyjnego Forum Postępu, który przestawił swoje opinie na temat aktualnego stanu polskiej i europejskiej lewicy. W swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie dialogu i porozumiewania się na lewicy. To właśnie brak dialogu z otoczeniem społecznym i politycznym stał się przyczyną trwającego już kilkanaście lat kryzysu. Sposób, w który nastąpiło zamknięcie działalności SdRP współpracującej z kilkudziesięcioma środowiskami społecznymi i politycznymi i powołanie w jej miejsce Sojuszu Lewicy Demokratycznej, jako partii politycznej, spowodował stopniową utratę wrażliwości ideowej i społecznej. Lewica jeśli chce odegrać znaczącą rolę w życiu politycznym Polski musi odzyskać swą wrażliwość i zdolność do porozumiewania się oraz współpracy różnych środowisk. Fundamentem takiego dialogu i porozumienia muszą być wartości. Porozumienia wyborcze, które nie są oparte na zaufaniu i ideowym porozumieniu nie znajdowały i znajdować nie będą znaczącego poparcie społecznego.

Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Wojewódzkiej SLD w Katowicach Marek Balt, który stwierdził, iż „ W mojej ocenie po tym co robi Prawo i Sprawiedliwość, najbliższe wybory będą skupione na ustrojowej roli samorządowej w Polsce. Dzisiaj prowadzona jest dyskusja na temat jak zmienić ordynację wyborczą, czy stowarzyszenia, ruchy obywatelskie będą mogły wystawiać komitety wyborcze. Część polityków partii rządzącej jest