Projekt "Tożsamość i wizerunek lewicy"


Projekt badawczy „Tożsamość i wizerunek lewicy” realizowany był w 2016 i 2017 r. w ramach programu Forum Postępu przez Fundację Aleksandra Kwaśniewskiego Amicus Europae i Europejską Fundację Studiów Postępowych (FEPS). W jego ramach przeprowadzono badania o charakterze ilościowym (ankiety) i jakościowym (indywidualne wywiady pogłębione).

 

 

Konferencja  Regionalna w Częstochowie, 24 września 2016

24 września 2016 roku ponad 100 osób wzięło udział w odbywającej się w częstochowskiej Hali Sportowej Regionalnej Konferencji Forum Postępu. Celem konferencji była próba zarysowania strategii programowej i organizacyjnej dla środowisk postępowych województwa śląskiego na najbliższe lata.

Konferencję otworzył Sekretarza Śląskiej Rady Wojewódzkiej SLD Tomasz Niedziela , który powitał zebranych gości i przedstawił cel spotkania.

Następnie głos zabrał Dyrektor Fundacji Amicus Europae Ireneusz Bil, który podziękował Częstochowie za goszczenie Regionalnego Forum Postępu oraz powitał liczne grono, nie tylko z samej Częstochowy, ale również z regionu. Następnie przybliżył inicjatywę Forum Postępu oraz jej cele „ W Polce brakowało możliwości zebrania się w jednym miejscu do dyskutowania o wszystkich sprawach, które nasze organizacje prowadzą, w taki sposób aby doszło do tej wartości dodanej, czyli żeby kiełkowało z tego dialogu i z tej współpracy coś, co będzie ponadczasowe i będzie integrowało nasze środowisko, czyli celem jest nie tylko współpraca wokół spraw konkretnych, ale celem jest tak naprawdę zintegrowanie naszych środowisk wokół celów wspólnych i propagowania wartości” – powiedział Ireneusz Bil.

Po wystąpieniu Ireneusza Bila głos zabrał Sławomir Wiatr Przewodniczący Komitetu Koordynacyjnego Forum Postępu, który przestawił swoje opinie na temat aktualnego stanu polskiej i europejskiej lewicy. W swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie dialogu i porozumiewania się na lewicy. To właśnie brak dialogu z otoczeniem społecznym i politycznym stał się przyczyną trwającego już kilkanaście lat kryzysu. Sposób, w który nastąpiło zamknięcie działalności SdRP współpracującej z kilkudziesięcioma środowiskami społecznymi i politycznymi i powołanie w jej miejsce Sojuszu Lewicy Demokratycznej, jako partii politycznej, spowodował stopniową utratę wrażliwości ideowej i społecznej. Lewica jeśli chce odegrać znaczącą rolę w życiu politycznym Polski musi odzyskać swą wrażliwość i zdolność do porozumiewania się oraz współpracy różnych środowisk. Fundamentem takiego dialogu i porozumienia muszą być wartości. Porozumienia wyborcze, które nie są oparte na zaufaniu i ideowym porozumieniu nie znajdowały i znajdować nie będą znaczącego poparcie społecznego.

Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Wojewódzkiej SLD w Katowicach Marek Balt, który stwierdził, iż „ W mojej ocenie po tym co robi Prawo i Sprawiedliwość, najbliższe wybory będą skupione na ustrojowej roli samorządowej w Polsce. Dzisiaj prowadzona jest dyskusja na temat jak zmienić ordynację wyborczą, czy stowarzyszenia, ruchy obywatelskie będą mogły wystawiać komitety wyborcze. Część polityków partii rządzącej jest za tym aby w wyborach samorządowych, ale i parlamentarnych mogły startować tylko partie polityczne, żadne komitety wyborcze, ani ruchy społeczne. Jest za tym również aby prezydenci byli wybierani przez rady, albo żeby zakazać kandydowania prezydentom, którzy już mają na swoim koncie kilka, co najmniej dwie kadencje” – powiedział Przewodniczący Balt – dodając „Sytuacja w Polsce za dwa lata może wyglądać jak rewolucja. My jako lewica postępowa, zrzeszająca różne ruchy związane m.in. z samorządami, czy ruchami obywatelskim i musimy mieć w tej sprawie swoje zdanie i stanowisko, zwłaszcza, że to Sojusz Lewicy Demokratycznej wprowadzał bezpośrednie wybory wójtów, burmistrzów, czy prezydentów miast”. Następnie przewodniczący Rady Wojewódzkiej SLD w Katowicach Marek Balt wygłosił przemówienie nt. „Subsydiarna rola samorządu terytorialnego względem organów władzy centralnej”.

Po tym wystąpieniu odbył się panel główny prowadzony przez Marka Balta. Uczestnicy panelu dyskutowali na temat samorządu terytorialnego, a jednym z pytań było „Czy według obowiązującego dzisiaj prawa możemy uznać dzisiaj Polskę za państwo samorządowo-obywatelskie, czy raczej korporacyjno-samorządowe?”.  W dyskusji udział wzięli Michał Syska z Ośrodka Myśli Społecznej F. Lassalla, Wojciech Konieczny wiceprzewodniczący Rady Naczelnej Polskiej Partii Socjalistycznej, prof. Tomasz Czakon oraz przewodniczący Klubu Radnych PO sejmiku śląskiego, były wieloletni szef Instytutu Obywatelskiego Jarosław Makowski.

Następnie odbyły się dwa inne panele. Pierwszy panel, który prowadził Jerzy Woźniak nosił temat: „Program dla samorządu elementem integrującym środowiska lewicowe (postępowe). Rozpoznanie i agregacja potrzeb mieszkańców z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju Polski”. W dyskusji tej udział wziął m.in. Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach Grzegorz Sikorski, Sekretarz Związku Miast Polskich  Jan Czubak, oraz były wiceminister przemysłu i handlu oraz gospodarki Jerzy Markowski.

Drugi panel, którego „gospodarzem” był Michał Czarski były wiceminister Pracy, wieloletni prezydent Sosnowca i marszałek Województwa Śląskiego, nosił temat: „Wybory samorządowe 2018. Strategia i taktyka lewicy (ruchów postępowych). Próba zakreślenia istotnych elementów programu wyborczego”. W tym panelu dyskusyjnym udział wzięli m.in. prezydent miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk, Wiceprezydent Łodzi Tomasz Trela oraz Poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Szejna.