Forum Postępu współtworzą:


Fundacja Aleksandra Kwaśniewskiego Amicus Europae
Fundacja im. Kazimierza Kelles-Krauza
Stowarzyszenie Kuźnica
Towarzystwo Kultury Świeckiej im. Tadeusza Kotarbińskiego
Centrum im. Ignacego Daszyńskiego
Zielony Instytut
Ośrodek Myśli Społecznej im. F. Lassalle’a
Stowarzyszenie Zrównoważonego Rozwoju Społecznego „Społeczeństwo FAIR”
Stowarzyszenie Rzeczpospolita Obywatelska
Fundacja im. Izabeli Jarugi-Nowackiej
Fundacja Naukowa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego - Centrum Analiz Strategicznych
Polskie Stowarzyszenie Prointegracyjne - Europa


Działalnością Forum Postępu kieruje Komitet Koordynacyjny w składzie:
Ireneusz Bil,
Anna Grodzka,
Bartosz Rydliński,
Michał Syska,
Sławomir Wiatr (przewodniczący)