Forum Postępu współtworzą:
Fundacja Aleksandra Kwaśniewskiego Amicus Europae,
Fundacja im. Kazimierza Kelles-Krauza,
Stowarzyszenie Kuźnica,
Towarzystwo Kultury Świeckiej im. Tadeusza Kotarbińskiego,
Centrum im. Ignacego Daszyńskiego,
Zielony Instytut,
Ośrodek Myśli Społecznej im. F. Lassalle’a,
Stowarzyszenie Zrównoważonego Rozwoju Społecznego „Społeczeństwo FAIR”,
Stowarzyszenie Rzeczpospolita Obywatelska,
Fundacja im. Izabeli Jarugi-Nowackiej
Fundacja Naukowa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego - Centrum Analiz Strategicznych
Polskie Stowarzyszenie Prointegracyjne - Europa

Działalnością Forum Postępu kieruje Komitet Koordynacyjny w składzie:
Ireneusz Bil,
Anna Grodzka,
Bartosz Rydliński,
Michał Syska,
Sławomir Wiatr (przewodniczący)