Konferencja „Sytuacja i perspektywy lewicy w Polsce”, 28 marca 2015


28 marca 2015 roku z okazji 25-lecia Fundacji im. Kazimierza Kelles-Krauza i kwartalnika teoretyczno-programowego „Myśl Socjaldemokratyczna” odbyła się konferencja „Sytuacja i perspektywy lewicy w Polsce”. W konferencji obok licznych przedstawicieli nauki tworzących Instytut Badań Społecznych i Międzynarodowych Fundacji udział wzięli przedstawicieli postępowych organizacji pozarządowych: Fundacji Aleksandra Kwaśniewskiego Amicus Europea, Stowarzyszenia Kuźnica, Towarzystwa Kultury Świeckiej im. Tadeusza Kotarbińskiego i Centrum Ignacego Daszyńskiego, byłych i obecnych liderów lewicy oraz partii współtworzących w 207 roku koalicję Lewica i Demokraci.

Konferencja będąc okazją do spotkania przedstawicieli kilku bliskich sobie ideowo organizacji pozarządowych zaowocowała ideą powołania do życia nowej formy współdziałania, tak by opinie postępowych środowisk społecznych miały większy niż dotychczas wpływ na debatę publiczną.


 
 

Spotkanie założycielskie FORUM POSTĘPU, 20 czerwca 2015

20 czerwca 2015 na zaproszenie trzech Fundacji: Aleksandra Kwaśniewskiego Amicus Europea, Fridricha Eberta i Kazimierza Kelles-Krauza odbyła się konferencja z udziałem przedstawicieli Centrum Daszyńskiego, Stowarzyszenia Kuźnica, Towarzystwa Kultury Świeckiej im. Tadeusza Kotarbińskiego, Ośrodka Myśli Społecznej im. Ferdynanda Lassall’a, Zielonego Instytutu, Stowarzyszenia Zrównoważonego Rozwoju Społeczeństwo Fair oraz Stowarzyszenia Rzeczpospolita Obywatelska.

Zebrani na konferencji przedstawiciele wymienionych organizacji pozarządowych po dyskusji zagajonej przez Michała Syskę z Ośrodka Myśli Społecznej Lassall’a oraz Michała Sutowskiego z Krytyki Politycznej podjęli decyzję o powołaniu do życia Forum Postępu: Edukacja, Kultura, Polityka. Zebrani sformułowali deklarację ideową oraz powołali Komitet Koordynacyjny w składzie: Anna Grodzka, Ireneusz Bill, Bartosz Rydliński, Michał Syska i Sławomir Wiatr (przewodniczący).


Plenarne posiedzenie FORUM POSTĘPU, 28 września 2015

28 września 2015 odbyło się plenarne posiedzenie wszystkich organizacji współtworzących Forum Postępu. Do grona organizacji tworzących Forum dołączyły: Fundacja im. Izabeli Jarugi-Nowackiej, Fundacja Naukowa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego - Centrum Analiz Strategicznych oraz  Polskie Stowarzyszenie Prointegracyjne - Europa.

Na posiedzeniu podjęte zostały następujące decyzje:

  1. Forum Postępu organizować będzie coroczne kongresy pozarządowych organizacji progresywnych;
  2. Niezależnie od wyników październikowych wyborów parlamentarnych w dniu 28 listopada zorganizowana zostanie konferencja, której przedmiotem będzie dyskusja na temat sceny politycznej po wyborach;
  3. Zebrani zaakceptowali propozycję Zarządu Fundacji im. Kazimierza Kelles-Krauza, by począwszy od pierwszego numeru 2016 roku (nr 95) kwartalnik  Myśl Socjaldemokratyczna stał się organem Forum Postępu. Członkowie Komitetu Koordynacyjnego Forum dołączyli do składu redakcji kwartalnika.


Konferencja „Lewica w nowej rzeczywistości”, 28 listopada 2015

IMG_6898jpg

Lewica poza parlamentem. I co dalej?

Na to pytanie szukano odpowiedzi na konferencji zorganizowanej przez Forum Postępu, w której uczestniczyło ponad 100 osób. Konferencja odbywała się pod hasłem „Lewica w nowej rzeczywistości. Współpraca, strategia, program”, a słowo wstępne do dyskusji wygłosili: socjolodzy prof. Jacek Raciborski i dr Maciej Gdula oraz politolożka dr Anna Materska-Sosnowska.

„Nie można myśleć, że nie ma miejsca dla lewicy; że jesteśmy niepotrzebni” – od takiego apelu rozpoczął swoje wystąpienie Maciej Gdula. Socjolog zwrócił uwagę, że przez ostatnie osiem lat bardzo zmieniła się polska polityka oraz komunikacja. „SLD w latach 90. święcił triumfy, bo pasował do tamtych form komunikacji” – zwracał uwagę. „Dziś mniej liczą się programy i struktury, bardziej zaś liderzy” – dodawał Gdula. Spersonalizowane przywództwo pozwala szybciej reagować na wydarzenia. Wyborcy z kolei mniej orientują się na konkretne programy, bardziej na pewne kierunki polityczne – busole, jak nazwał to Gdula. Według socjologa busolą dla lewicy powinna być krytyka ekscesów kapitalizmu i walka o jego inny kształt, krytyka liberalizmu z jego kultem indywidualizmu i wskazywanie korzyści z działań prospołecznych, obrona zjednoczonej Europy.

Anna Materska – Sosnowska zwróciła uwagę, że lewica znalazła się w ekstremalnie trudnej sytuacji. Część jej postulatów została przejęta przez prawicę, sama pozostaje rozproszona, zaś społeczeństwo generalnie skręciło na prawo. To ostatnie zjawisko dotyczy zresztą także innych krajów europejskich. Politolożka wskazała, że ten skręt na prawo może skutkować w przyszłości odbiciem w lewo. Lewica powinna jasno artykułować i postulować kwestie światopoglądowe i dotyczące obrony zasad liberalnej demokracji. To powinno pomoc w tym odbiciu. Wymaga to także zjednoczenia lewicy, wyboru dobrej formy organizacyjnej oraz stworzenia narzędzi komunikacji dostosowanej do rzeczywistości – argumentowała Materska – Sosnowska.


Jacek Raciborski, opierając się na danych dotyczących zachowań wyborczych, polemizował z tezą o radykalnym skręcie w prawo społeczeństwa. Chwiejność wyborcza wyniosła ok. 30% (w 2001 r. było to np. ok. 50%). Socjolog zwrócił uwagę, że wybory wygrywają dobrze zorganizowane i zdeterminowane mniejszości. Lewica straciła tę zdolność. Może ją odzyskać poprzez zbudowanie wyraźnej opozycyjności wobec PiS przeciwstawiając się polityce prymatu narodu i omnipotencji państwa, broniąc autonomii i wolności jednostek oraz wielości wspólnot.

Maciej Gdula w reakcji na wystąpienia pozostałych panelistów zwrócił uwagę, że lewica nie może ograniczać się do obrony liberalnej demokracji, tylko także podejmować kwestie społeczne. Ograniczając się do tej pierwszej strategii niczym nie będzie się różnić od opozycji parlamentarnej.

Dyskusję panelową moderował Michał Syska, dyrektor Ośrodka Myśli Społecznej im. F. Lassalle’a i redaktor naczelny portalu Trybuna.eu.

IMG_6905jpg

W drugiej części spotkania – prowadzonej przez dr. Sławomira Wiatra i dr. Ireneusza Bila – głos zabierali m.in. Anna Grodzka, Barbara Nowacka, prof. Mirosław Karwat, dr Adam Ostolski, Piotr Gadzinowski, Katarzyna Kądziela, prof. Jerzy J. Wiatr, Krzysztof Gawkowski, Rafał Bakalarczyk, prof. Paweł Kozłowski, prof. Tadeusz Iwiński, Andrzej Rozenek, Ryszard Straus, Piotr Szumlewicz, Paulina Piechna – Więckiewicz, Robert Kwiatkowski, Andrzej Szejna i Kazimiera Szczuka. Dyskusji, której podsumowania dokonał prezydent Aleksander Kwaśniewski, przysłuchiwali się m.in. Leszek Miller, Włodzimierz Cimoszewicz, Zbigniew Siemiątkowski i Danuta Waniek.