Seminarium "Wyzwania dla polskiej polityki zagranicznej", 19 listopada 2016