III KONGRES FORUM POSTĘPU

21 kwietnia 2018 r.

W dniu 21 kwietnia 2018 roku w Warszawie obradował III Kongres Forum Postępu.  W Kongresie wzięło udział ok. 100 osób z różnych środowisk lewicowych z całego kraju.

Sławomir Wiatr otwierając Kongres stwierdził, że filozofia oparcia współpracy na wspólnocie wartości i celów, jaka przyświecała od początku Forum Postępu, przyniosła rezultaty, czego dowodem jest już III Kongres.

SWJPG

Pozdrowienia i życzenia owocnych obrad w imieniu Aleksandra Kwaśniewskiego przekazał dyrektor Fundacji Amicus Europae Ireneusz Bil, a od niemieckich socjaldemokratów - Knut Dethlefsen, dyrektor Biura Fundacji im. Friedricha Eberta w Warszawie.

Wystąpienie wprowadzające na temat polskiej racji stanu wygłosił Włodzimierz Cimoszewicz

Następnie odbył się panel dyskusyjny: „Polska w Europie”, w którym udział wzięli: • Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich, • Ireneusz Bil, dyrektor Fundacji Amicus Europae, • Małgorzata Niewiadomska-Cudak, przewodnicząca Forum Kobiet SLD oraz • Franciszek Sterczewski, aktywista miejski, organizator akcji Łańcuch Światła Poznań.

Obradowały także grupy dyskusyjne:

MIEJSCE REFLEKSJI INTELEKTUALNEJ W FUNKCJONOWANIU POLSKIEJ LEWICY – DIAGNOZA I PERSPEKTYWY moderacja: Paweł Sękowski, Prezes Stowarzyszenia „Kuźnica” i Sebasgan Gajewski z Centrum im. Ignacego Daszyńskiego.

PRZYWÓDZTWO, STRATEGIA, WIZJA. WYZWANIA DLA PROGRESYWNEJ POLITYKI W POLSCE moderacja: Katarzyna Duda i Michał Syska, Ośrodek Myśli Społecznej im. F. Lassalle’a oraz Maciej Gdula, Uniwersytet Warszawski, Krytyka Polityczna.

RUCHY KOBIECE W POSZUKIWANIU NOWYCH FORM POLITYCZNOŚCI moderacja: Katarzyna Kądziela, Fundacja im. Izabeli Jarugi-Nowackiej, Agata Czarnacka, Komitet Ratujmy Kobiety.

STRATEGIA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU moderacja: Dariusz Szwed, Zielony Instytut.


Na zakończenie odbył się panel dyskusyjny: "Lewica przed wyborami samorządowymi. co ma do zaoferowania?" którą moderował Jan Kazimierz Czubak ze Stowarzyszenia Rzeczpospolita Obywatelska a uczestniczyli działacze samorządowi:  • Paulina Piechna-Więckiewicz radna Rady Warszawy, Inicjatywa Polska • Marcin Bazylak, Zastępca Prezydenta Dąbrowy Górniczej, szef miejskiej SLD • Ewa Całus, Zastępca Burmistrza Miasta Wadowice.


Podsumowaniem Kongresu będzie specjalne wydanie kwartalnika "Myśl Socjaldemokratyczna".

 

Zaproszenie na III KONGRES FORUM POSTĘPU

21 kwietnia 2018 r.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych  do udziału w III Kongresie Forum Postępu, który odbędzie się w sobotę, 21 kwietnia 2018 roku w Warszawie w Hotelu Westin, ul. Jana Pawła II 21. Rozpoczęcie obrad o godz. 10:20.

W programie:

Wystąpienie otwierające Włodzimierza Cimoszewicza

Panel dyskusyjny: „POLSKA W EUROPIE”

GRUPY DYSKUSYJNE:

·         Miejsce refleksji intelektualnej w funkcjonowaniu polskiej lewicy – diagnoza i perspektywy.

·         Przywództwo, strategia, wizja. Wyzwania dla progresywnej polityki w Polsce.

·         Ruchy kobiece w poszukiwaniu nowych form polityczności.

·         Strategia na rzecz zrównoważonego rozwoju.

PANEL DYSKUSYJNY: LEWICA PRZED WYBORAMI SAMORZĄDOWYMI. CO MA DO ZAOFEROWANIA?


Szczegóły w zaproszeniu do pobrania poniżej. Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa: kontakt@forumpostepu.pl


Zaproszenie_III_KONGRES.pdf

"MYŚL SOCJALDEMOKRATYCZNA" on-line

W dniu 1 września 2017 roku uruchomiona została strona internetowa "Myśli Socjaldemokratycznej":

WinietaJPG

www.mysl-socjaldemokratyczna.pl

Pod tym adresem zamieszczone zostały ostatnie numery kwartalnika w formacie *pdf (do pobrania).

Strona będzie sukcesywnie, w miarę możliwości, uzupełniana o numery archiwalne.

Zapraszamy do lektury!


II Kongres Forum Postępu, 27 maja 2017 


W dniu 27 maja 2017 roku obradował w Warszawie II Kongres Forum Postępu, organizacji zrzeszającej aktualnie 13 organizacji, stowarzyszeń i fundacji deklarujących przywiązanie do wartości lewicowych. 

Celem obrad było podsumowanie działalności Forum od czasu I Kongresu, który odbył się w czerwcu 2016 r. oraz przedyskutowanie nowych wyzwań, wobec których staje polska lewica. W Kongresie wzięło udział ponad 100 osób z różnych środowisk lewicowej inteligencji, organizacji społecznych i ugrupowań politycznych lewicy.
Forum Postępu jak poinformował w swoim wystąpieniu dr Sławomir Wiatr – przewodniczący Komitetu Koordynacyjnego, realizuje projekt „Tożsamość i wizerunek lewicy”, którego celem jest nakreślenie założeń współczesnego modelu lewicy, biorącego pod uwagę w swej działalności takie wyzwania jak skutki globalizacji, przeobrażeń cywilizacyjnych będących efektem rewolucji technologicznej.
Do problemów tych nawiązał w swym wystąpieniu także Aleksander Kwaśniewski nakreślając pejzaż przemian, które determinują rozwój i napędzają przemiany zarówno w dziedzinie technologii, jak i stosunków społecznych i relacji międzynarodowych. Sformułował myśl, że lewica musi znaleźć się w czołówce sił, które rozumieją współczesność i kształtują ład światowy w oparciu o nowoczesność i postęp.

Podczas II Kongresu odbyły się dwa panele plenarne: 


TOŻSAMOŚĆ I WIZERUNEK LEWICY

Uczestnicy:

Krzysztof Gawkowski, Sojusz Lewicy Demokratycznej

Barbara Nowacka, Fundacja im. I. Jarugi-Nowackiej, Inicjatywa Polska

Bartosz Rydliński, Centrum im. I. Daszyńskiego

Michał Syska, Ośrodek Myśli Społecznej im. F. Lassalle’a Moderacja:

Anna Skrzypek, Fundacja Europejskich Studiów Progresywnych

 

 POSTĘPOWA I SPRAWIEDLIWA EUROPA - socjaldemokratyczna wizja Unii Europejskiej

Uczestnicy:

Magda Leszczyna-Rzucidło, Centrum im. I.Daszyńskiego

Andrzej Rozenek, SLD Lewica Razem

Maria Skóra, Centrum Progresywne w Berlinie

Andrzej Szejna, Sojusz Lewicy Demokratycznej

Moderacja:

Ireneusz Bil, Fundacja Aleksandra Kwaśniewskiego Amicus Europae


Dyskutowano także w trakcie 4 warsztatów dyskusyjnych:

NARODOWY KAPITALIZM „PLANU MORAWIECKIEGO”: WYZWANIA DLA LEWICY

 • Moderacja: Agnieszka Wiśniewska, Krytyka Polityczna
 • Wprowadzenie do dyskusji: Michał Sutowski, Krytyka Polityczna

SAMORZĄD TERYTORIALNY: POSTĘPOWA ODPOWIEDŹ NA WSPÓŁCZESNE WYZWANIA

 • Moderacja: Paulina Piechna-Więckiewicz, Inicjatywa Polska
 • Wprowadzenie do dyskusji: Jan Kazimierz Czubak, Stowarzyszenie Rzeczpospolita Obywatelska

PRZEGRANI GLOBALIZACJI, KRYZYS DEMOKRACJI I PRAWICOWY POPULIZM

 • Moderacja: Michał Syska, Ośrodek Myśli Społecznej im. F. Lassalle’a
 • Wprowadzenie do dyskusji: Janina Petelczyc, OMS im. F.Lassalle’a

EDUKACJA DLA POSTĘPU, POSTĘP DLA EDUKACJI

 • Moderacja: Karolina Zioło-Pużuk, Centrum im. I. Daszyńskiego
 • Wprowadzenie do dyskusji: Adam Ostolski, Uniwersytet Warszawski


Spotkanie FORUM POSTĘPU, 21 października 2016

Komitet Koordynacyjny Forum Postępu przedstawił program działalności Forum na rok akademicki 2016/2017. Po dyskusji program został zaakceptowany.

Najważniejszym planowanym wydarzeniem w tym okresie będzie zorganizowany w maju 2017 roku II Kongres Forum Postępu.

Kongres poprzedzony będzie cyklem konferencji i seminariów:

 • regionalnych, z których pierwsza odbyła się w Częstochowie w dniu 24 września. Konferencje regionalne organizowane będą we współpracy z lokalnymi i regionalnymi środowiskami społecznymi i politycznymi;
 • programowych, z udziałem ekspertów, poświęconych najważniejszym obszarom życia społecznego i gospodarczego. Wypracowane w dyskusji stanowiska będą publikowane i zostaną uwzględnione w programie II Kongresu Forum Postępu.

 Podczas spotkania przedstawione i przedyskutowane zostały założenia merytoryczne i metodologiczne projektu badawczego „Tożsamość i wizerunek lewicy”, który pod auspicjami Forum będzie realizowany na przełomie roku 2016/2017. Wyniki badań empirycznych zostaną przedstawione na II Kongresie Forum Postępu i dyskutowane na jednym z paneli.


The Ones to Watch, 2-3 września 2016

W dniach 2-3 września 2016 r. w Warszawie na zaproszenie Fundacji Amicus Europae oraz Forum Postępu przebywała grupa młodych liderów z Europy Środkowej i Wschodniej. To uczestnicy programu „The Ones to Watch” powstałego z inicjatywy Europejskiej Fundacji Studiów Progresywnych (FEPS).

W ramach projektu spotkania i dyskusje dotyczące istotnych zagadnień politycznych i kulturowych mają odbywać się cyklicznie, za każdym razem w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej, po to aby przybliżyć gościom charakterystykę systemu partyjnego oraz politycznego swoistą dla kraju-gospodarza. Premierowe spotkanie pod hasłem "The Ones to Watch" miało miejsce w czeskiej Pradze w maju 2016 r. Kolejne, trzecie z kolei, zaplanowane jest na styczeń 2017 r., kiedy to rolę gospodarza przejmą Węgry. 

W Warszawie uczestnikom towarzyszył m.in. sekretarz generalny FEPS Ernst Stetter, a pierwszą z pięciu sesji wykładów poprowadził Prezydent Aleksander Kwaśniewski, omawiając sytuację Polski i Europy w XXI wieku. Po wykładzie odbyła się dyskusja z udziałem byłego Prezydenta.

Sesja druga dotyczyła politycznych i społeczno-gospodarczych perspektyw dla Polski. Prowadzącymi byli adiunkci Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, dr Julia Kubisa oraz dr Maciej Gdula, a także dyrektor Fundacji Amicus Europae, dr Ireneusz Bil. Dyskusję moderował Radny Miasta Tarnowa Jakub Kwaśny.

The Ones to Watchdocxjpg

Sesję trzecią traktującą o obecnym stanie socjaldemokracji w regionie zakończył reprezentant Litwy Mindaugas Kluonis omawiając pozycję socjaldemokracji w krajach europejskich.

Dzień drugi rozpoczął się złożeniem kwiatów przy pomniku Willy'ego Brandta, byłego kanclerza Niemiec oraz laureata pokojowej Nagrody Nobla w 1971 r. Pomnik ten znajduje się nieopodal Muzeum Historii Żydów Polskich, w którym następnie odbyła się dyskusja uczestników z Jerzym Halbersztadtem. Były dyrektor Muzeum wygłosił wykład, w którym przedstawił genezę unikalnego projektu partnerstwa publiczno-prywatnego, jakim jest Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie. Po wykładzie nie zabrakło czasu na wymianę myśli pomiędzy uczestnikami. Podczas ostatniej - piątej sesji, Barbara Nowacka poprowadziła sesję z udziałem Lubosa Blahy, deputowanego Parlamentu Republiki Słowackiej oraz Ernsta Stettera na temat przyszłych kierunków rozwoju Unii Europejskiej i krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w świetle priorytetów Prezydencji Słowacji w Radzie UE. Po dyskusjach i wykładach goście przenieśli się z sali konferencyjnej do części zasadniczej Muzeum, gdzie zwiedzili ekspozycję stałą Muzeum.

Seminarium "Wyzwania dla polskiej polityki zagranicznej", 19 listopada 2016

W dniu 9 listopada 2016 w siedzibie Fundacji Amicus Europae w Warszawie odbyło się seminarium nt. wyzwań dla polskiej polityki zagranicznej. Seminarium było częścią procesu refleksji, podjętego w ramach Forum Postępu, inicjatywy zrzeszającej kilkanaście progresywnych organizacji pozarządowych. Punktem wyjścia do dyskusji było opracowanie dr Ireneusz Bila pt. "Progresywna polityka zagraniczna", opublikowane w "Myśli Socjaldemokratycznej" nr 2/2016.

Uczestnicy dyskusji rozpoczęli od przeglądu najważniejszych wyzwań dla polityki zagranicznej, w tym czynników globalnych (konflikty, migracje, państwa upadłe, poza systemowe organizacje o charakterze zbrojnym), osłabieniu instytucji bezpieczeństwa europejskiego, ekspansyjnej polityce Rosji, konflikcie na Bliskim Wschodzie. Podjęto także próbę wskazania, w jaki sposób polityka progresywna może pomóc odpowiedzieć na te wyzwania.

IMG_2418_1jpg

W drugiej części spotkania omówiono kierunek i założenia strategii międzynarodowej obecnego rządu. Uczestnicy krytycznie odnieśli się do wielu postulatów przedstawionych w expose rządu nt. polityki zagranicznej (w tym rewizji polityki wobec sąsiadów oraz polityki europejskiej). Wiele słów krytyki odnosiło się także do bieżącej polityki zagranicznej, która w opinii uczestników dyskusji jest w wielu punktach sprzeczna z długookresowymi interesami Polski oraz szkodzi polskiej racji stanu. Ze względu na tempo i kierunek zmian instytucjonalnych w Unii Europejskiej, wskazano na pilną potrzebę aktywnego i konstruktywnego określenia stanowiska Polski wobec przyszłości Unii Europejskiej. Dobrym horyzontem czasowym dla opracowania postulatów w tym zakresie jest marzec 2017 r., kiedy obchodzić będziemy 50-lecie Traktatów Rzymskich. Jest to niezbędne dla utrzymania Warszawy w kręgu europejskiej "awangardy". Alternatywą jest dryf Polski na obrzeża integracji europejskiej, ze wszelkimi konsekwencjami które wiążą się z peryferyzacją polityczną, ekonomiczną oraz w dziedzinie bezpieczeństwa. Wskazane byłoby, aby tego typu stanowisko poprzedzone było jak najszerszymi konsultacjami politycznymi i społecznymi.


I Kongres Progresywnych Organizacji Pozarządowych,

4 czerwca 2016

4 czerwca 2015 w Warszawie odbył się I Kongres Progresywnych Organizacji Pozarządowych organizowany przez Forum Postępu – platformę współpracy kilkunastu organizacji pozarządowych i think-tanków.

Konferencję otworzył dr Sławomir Wiatr, prezes  Fundacji im. Kazimierza Kelles-Krauza, inicjator powstania Forum. Podkreślił,  że Forum Postępu to wspólna platforma, która nie odbiera suwerenności podmiotom je tworzącym. W swoim wystąpieniu wskazał pogardę lewicy partyjnej wobec pracy intelektualnej, jako jedną z głównych przyczyn wypadnięcia jej z parlamentu. Wskazał, że Forum Postępu ma między innymi na celu przełamanie te złej tradycji. Wiatr przeczytał również przesłanie Kongresu, w którym zawarto między innymi myśl, że odpowiedzią na prawicowy populizm nie może być powrót do neoliberalnego egoizmu.

Następnie głos zabrał Prezydent RP w latach 1995-2005 Aleksander Kwaśniewski. Były prezydent przypomniał, że kryzys lewicy ma wymiar ogólnoświatowy. Postawił diagnozę, że przyczyną tego kryzysu jest sukces lewicy, czyli wprowadzenie wielu jej postulatów przez rządy wywodzące się z innych nurtów politycznych. Kwaśniewski powołał się na francuskiego ekonomistę Thomasa Piketty’ego, mówiąc, że nierówności są bombą, która może wybuchnąć w każdym momencie. – Trzeba budować gospodarkę i społeczeństwo zmniejszające nierówności – powiedział Kwaśniewski. Jako kolejny cel lewicy były prezydent wymienił dokończenie emancypacji, w tym pełną emancypację kobiet. Trzecim celem lewicy powinno być – zdaniem Aleksandra Kwaśniewskiego – prowadzenie polityki zrównoważonego rozwoju oraz powstrzymanie globalnego ocieplenia. Czwartym celem powinno być dostosowanie doktryny politycznej do nowej architektury światowej, w której Stany Zjednoczone nie są już jedynym supermocarstwem. – Dzisiaj grozi nam nie wojna nuklearna, lecz cyberterroryzm – mówił Kwaśniewski. Odnosząc się do diagnozy dr. Wiatra potwierdził, że w jego ocenie w ostatnich latach nie istniał kontakt między politykami a środowiskiem intelektualnym. Nawiązując do sobotniego marszu KOD Kwaśniewski powiedział, że celem opozycji powinna być obrona Konstytucji. Jednak jego zdaniem lewica nie może ograniczać się do obrony status quo, ale również musi zdobyć się na pokazanie nowych pomysłów, idei i wartości. – Nie wierzę w koniec lewicy. Wierzę, że ci którzy chcą głosować na lewicę dostaną dobrą ofertę – zakończył swoje wystąpienie Kwaśniewski.

Jako drugi głos zabrał Axel Schaefer z Socjaldemokratycznej Partii Niemiec. Podkreślił on, że suwerenność państw europejskich w zglobalizowanym świecie może realnie funkcjonować tylko na poziomie wspólnotowym. Wszystko inne jest iluzją. – Nie może być tak w Europie, że jednemu państwu powodzi się świetnie, podczas gdy innym powodzi się bardzo źle – dodał niemiecki polityk. Jego zdaniem obecna sytuacja polityczna w Europie przypomina falę nacjonalizmu lat 30. i tej sytuacji otwartą kwestią pozostaje dalsze istnienie Unii Europejskiej. Schaefer postarał się również sformułować formułę skutecznego funkcjonowania europejskiej socjaldemokracji. – Chodzi nam o wartości, nie o propagandę. Chodzi nam o program, nie slogany – powiedział. Mówiąc o kontekście europejskim odniósł się również do dylematów aktualnych z punktu widzenia polskiej lewicy. – Siły lewicy muszą być samodzielne, niezależne od innych bytów politycznych. Jednocześnie warunkiem sukcesu jest współpraca i jedność wewnątrz lewicy – podkreślił polityk SPD.


Po tych wystąpieniach odbył się panel plenarny "Socjaldemokratyczna alternatywa dla neoliberalizmu" prowadzony przez Michała Syskę z Ośrodka Myśli Społecznej im. Lassalle’a. Syska postawił przed panelistami zadanie dyskusji o strategii lewicy w sytuacji potrójnego kryzysu: kryzys neoliberalnego modelu kapitalizmu, kryzysu legitymizacji instytucji demokratycznych oraz kryzysu lewicy politycznej.

W drugiej części odbyło się – w dwóch sesjach – sześć dyskusji panelowych organizowanych przez organizacje tworzące Forum Postępu.

 • Zrównoważony rozwój społeczeństw a neoliberalny kapitalizm (moderatorka: Anna Grodzka, towarzyszenie Zrównoważonego Rozwoju Społecznego „Społeczeństwo Fair");
 • Edukacja, kultura i komunikacja społeczna (moderator: Rafał Skąpski: stowarzyszenie Kuźnica i Towarzystwo Kultury Świeckiej im. Tadeusza Kotarbińskiego);
 • Progresywna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa (moderator: Ireneusz Bil, Fundacja Amicus Europae, stowarzyszenie Prointegracyjne - Europa);
 • Centrolewica wobec wyzwań stawianych przez samorząd terytorialny (moderator: Jan Czubak, Stowarzyszenie Rzeczpospolita Obywatelska);
 • Lewica a wykluczenie społeczne – nowe zadania polityczne (moderatorka: Katarzyna Kądziela, Fundacja im. Izabeli Jarugi-Nowackiej);
 • Polityka historyczna a edukacja polityczna (moderator: Bartosz Machalica, Centrum im. Ignacego Daszyńskiego, Fundacja im. Kazimierza Kelles-Krauza);
 •  Pokolenie „Z” na rynku pracy po roku 2020: nowe oczekiwania, nowe rozwiązania (moderator Robert Smoleń Fundacja im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego – Centrum Analiz Strategicznych).