II Kongres Forum Postępu, 27 maja 2017 


W dniu 27 maja 2017 roku obradował w Warszawie II Kongres Forum Postępu, organizacji zrzeszającej aktualnie 13 organizacji, stowarzyszeń i fundacji deklarujących przywiązanie do wartości lewicowych. 

Celem obrad było podsumowanie działalności Forum od czasu I Kongresu, który odbył się w czerwcu 2016 r. oraz przedyskutowanie nowych wyzwań, wobec których staje polska lewica. W Kongresie wzięło udział ponad 100 osób z różnych środowisk lewicowej inteligencji, organizacji społecznych i ugrupowań politycznych lewicy.
Forum Postępu jak poinformował w swoim wystąpieniu dr Sławomir Wiatr – przewodniczący Komitetu Koordynacyjnego, realizuje projekt „Tożsamość i wizerunek lewicy”, którego celem jest nakreślenie założeń współczesnego modelu lewicy, biorącego pod uwagę w swej działalności takie wyzwania jak skutki globalizacji, przeobrażeń cywilizacyjnych będących efektem rewolucji technologicznej.
Do problemów tych nawiązał w swym wystąpieniu także Aleksander Kwaśniewski nakreślając pejzaż przemian, które determinują rozwój i napędzają przemiany zarówno w dziedzinie technologii, jak i stosunków społecznych i relacji międzynarodowych. Sformułował myśl, że lewica musi znaleźć się w czołówce sił, które rozumieją współczesność i kształtują ład światowy w oparciu o nowoczesność i postęp.

Podczas II Kongresu odbyły się dwa panele plenarne: 


TOŻSAMOŚĆ I WIZERUNEK LEWICY

Uczestnicy:

Krzysztof Gawkowski, Sojusz Lewicy Demokratycznej

Barbara Nowacka, Fundacja im. I. Jarugi-Nowackiej, Inicjatywa Polska

Bartosz Rydliński, Centrum im. I. Daszyńskiego

Michał Syska, Ośrodek Myśli Społecznej im. F. Lassalle’a Moderacja:

Anna Skrzypek, Fundacja Europejskich Studiów Progresywnych

 

 POSTĘPOWA I SPRAWIEDLIWA EUROPA - socjaldemokratyczna wizja Unii Europejskiej

Uczestnicy:

Magda Leszczyna-Rzucidło, Centrum im. I.Daszyńskiego

Andrzej Rozenek, SLD Lewica Razem

Maria Skóra, Centrum Progresywne w Berlinie

Andrzej Szejna, Sojusz Lewicy Demokratycznej

Moderacja:

Ireneusz Bil, Fundacja Aleksandra Kwaśniewskiego Amicus Europae


Dyskutowano także w trakcie 4 warsztatów dyskusyjnych:

NARODOWY KAPITALIZM „PLANU MORAWIECKIEGO”: WYZWANIA DLA LEWICY

 • Moderacja: Agnieszka Wiśniewska, Krytyka Polityczna
 • Wprowadzenie do dyskusji: Michał Sutowski, Krytyka Polityczna

SAMORZĄD TERYTORIALNY: POSTĘPOWA ODPOWIEDŹ NA WSPÓŁCZESNE WYZWANIA

 • Moderacja: Paulina Piechna-Więckiewicz, Inicjatywa Polska
 • Wprowadzenie do dyskusji: Jan Kazimierz Czubak, Stowarzyszenie Rzeczpospolita Obywatelska

PRZEGRANI GLOBALIZACJI, KRYZYS DEMOKRACJI I PRAWICOWY POPULIZM

 • Moderacja: Michał Syska, Ośrodek Myśli Społecznej im. F. Lassalle’a
 • Wprowadzenie do dyskusji: Janina Petelczyc, OMS im. F.Lassalle’a

EDUKACJA DLA POSTĘPU, POSTĘP DLA EDUKACJI

 • Moderacja: Karolina Zioło-Pużuk, Centrum im. I. Daszyńskiego
 • Wprowadzenie do dyskusji: Adam Ostolski, Uniwersytet Warszawski


"MYŚL SOCJALDEMOKRATYCZNA" on-line

W dniu 1 września 2017 roku uruchomiona została strona internetowa "Myśli Socjaldemokratycznej":

WinietaJPG

www.mysl-socjaldemokratyczna.pl

Pod tym adresem zamieszczone zostały ostatnie numery kwartalnika w formacie *pdf (do pobrania).

Strona będzie sukcesywnie, w miarę możliwości, uzupełniana o numery archiwalne.

Zapraszamy do lektury!


I Kongres Progresywnych Organizacji Pozarządowych,

4 czerwca 2016

4 czerwca 2015 w Warszawie odbył się I Kongres Progresywnych Organizacji Pozarządowych organizowany przez Forum Postępu – platformę współpracy kilkunastu organizacji pozarządowych i think-tanków.

Konferencję otworzył dr Sławomir Wiatr, prezes  Fundacji im. Kazimierza Kelles-Krauza, inicjator powstania Forum. Podkreślił,  że Forum Postępu to wspólna platforma, która nie odbiera suwerenności podmiotom je tworzącym. W swoim wystąpieniu wskazał pogardę lewicy partyjnej wobec pracy intelektualnej, jako jedną z głównych przyczyn wypadnięcia jej z parlamentu. Wskazał, że Forum Postępu ma między innymi na celu przełamanie te złej tradycji. Wiatr przeczytał również przesłanie Kongresu, w którym zawarto między innymi myśl, że odpowiedzią na prawicowy populizm nie może być powrót do neoliberalnego egoizmu.

Następnie głos zabrał Prezydent RP w latach 1995-2005 Aleksander Kwaśniewski. Były prezydent przypomniał, że kryzys lewicy ma wymiar ogólnoświatowy. Postawił diagnozę, że przyczyną tego kryzysu jest sukces lewicy, czyli wprowadzenie wielu jej postulatów przez rządy wywodzące się z innych nurtów politycznych. Kwaśniewski powołał się na francuskiego ekonomistę Thomasa Piketty’ego, mówiąc, że nierówności są bombą, która może wybuchnąć w każdym momencie. – Trzeba budować gospodarkę i społeczeństwo zmniejszające nierówności – powiedział Kwaśniewski. Jako kolejny cel lewicy były prezydent wymienił dokończenie emancypacji, w tym pełną emancypację kobiet. Trzecim celem lewicy powinno być – zdaniem Aleksandra Kwaśniewskiego – prowadzenie polityki zrównoważonego rozwoju oraz powstrzymanie globalnego ocieplenia. Czwartym celem powinno być dostosowanie doktryny politycznej do nowej architektury światowej, w której Stany Zjednoczone nie są już jedynym supermocarstwem. – Dzisiaj grozi nam nie wojna nuklearna, lecz cyberterroryzm – mówił Kwaśniewski. Odnosząc się do diagnozy dr. Wiatra potwierdził, że w jego ocenie w ostatnich latach nie istniał kontakt między politykami a środowiskiem intelektualnym. Nawiązując do sobotniego marszu KOD Kwaśniewski powiedział, że celem opozycji powinna być obrona Konstytucji. Jednak jego zdaniem lewica nie może ograniczać się do obrony status quo, ale również musi zdobyć się na pokazanie nowych pomysłów, idei i wartości. – Nie wierzę w koniec lewicy. Wierzę, że ci którzy chcą głosować na lewicę dostaną dobrą ofertę – zakończył swoje wystąpienie Kwaśniewski.

Jako drugi głos zabrał Axel Schaefer z Socjaldemokratycznej Partii Niemiec. Podkreślił on, że suwerenność państw europejskich w zglobalizowanym świecie może realnie funkcjonować tylko na poziomie wspólnotowym. Wszystko inne jest iluzją. – Nie może być tak w Europie, że jednemu państwu powodzi się świetnie, podczas gdy innym powodzi się bardzo źle – dodał niemiecki polityk. Jego zdaniem obecna sytuacja polityczna w Europie przypomina falę nacjonalizmu lat 30. i tej sytuacji otwartą kwestią pozostaje dalsze istnienie Unii Europejskiej. Schaefer postarał się również sformułować formułę skutecznego funkcjonowania europejskiej socjaldemokracji. – Chodzi nam o wartości, nie o propagandę. Chodzi nam o program, nie slogany – powiedział. Mówiąc o kontekście europejskim odniósł się również do dylematów aktualnych z punktu widzenia polskiej lewicy. – Siły lewicy muszą być samodzielne, niezależne od innych bytów politycznych. Jednocześnie warunkiem sukcesu jest współpraca i jedność wewnątrz lewicy – podkreślił polityk SPD.


Po tych wystąpieniach odbył się panel plenarny "Socjaldemokratyczna alternatywa dla neoliberalizmu" prowadzony przez Michała Syskę z Ośrodka Myśli Społecznej im. Lassalle’a. Syska postawił przed panelistami zadanie dyskusji o strategii lewicy w sytuacji potrójnego kryzysu: kryzys neoliberalnego modelu kapitalizmu, kryzysu legitymizacji instytucji demokratycznych oraz kryzysu lewicy politycznej.

W drugiej części odbyło się – w dwóch sesjach – sześć dyskusji panelowych organizowanych przez organizacje tworzące Forum Postępu.

 • Zrównoważony rozwój społeczeństw a neoliberalny kapitalizm (moderatorka: Anna Grodzka, towarzyszenie Zrównoważonego Rozwoju Społecznego „Społeczeństwo Fair");
 • Edukacja, kultura i komunikacja społeczna (moderator: Rafał Skąpski: stowarzyszenie Kuźnica i Towarzystwo Kultury Świeckiej im. Tadeusza Kotarbińskiego);
 • Progresywna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa (moderator: Ireneusz Bil, Fundacja Amicus Europae, stowarzyszenie Prointegracyjne - Europa);
 • Centrolewica wobec wyzwań stawianych przez samorząd terytorialny (moderator: Jan Czubak, Stowarzyszenie Rzeczpospolita Obywatelska);
 • Lewica a wykluczenie społeczne – nowe zadania polityczne (moderatorka: Katarzyna Kądziela, Fundacja im. Izabeli Jarugi-Nowackiej);
 • Polityka historyczna a edukacja polityczna (moderator: Bartosz Machalica, Centrum im. Ignacego Daszyńskiego, Fundacja im. Kazimierza Kelles-Krauza);
 •  Pokolenie „Z” na rynku pracy po roku 2020: nowe oczekiwania, nowe rozwiązania (moderator Robert Smoleń Fundacja im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego – Centrum Analiz Strategicznych).